Ovo je 8 EU uslova za BiH

Evropska komisija dala je preporuku za kandidatski status Bosni i Hercegovini.

Ipak objavljeno je i 8 uslova koje BiH mora da ispuni


Od BiH se zahtijeva: 

– Usvajanje izmjena i dopuna postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu

– Usvajanje novog zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetui usvojanje zakona o sudovima Bosne i Hercegovine

– Usvajanje zakona o sprečavanju sukoba interesa

– Jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

– Odlučno unapređivanje rada na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osiguranje funkcioniranja sistema azila

– Osiguravanje zabrane torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

– Garantiranje slobode izražavanje i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

– Osiguravanje rezultata u funkcioniranju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *