Utvrđeno zašto se „Vihor“ zapalio na auto-putu

Tehnički remont Bratunac (TRB) saopštio je da su stručnjaci kompanije, zajedno sa dva sudska vještaka za…