Evo šta piše u Šmitovoj odluci

Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u BiH, iskoristio je danas Bonske ovlasti kojima je poništio odluke Narodne skupštine Republike Srpske o nepriznavanju odluka visokog predstavnika i Ustavnog suda na prostoru Republike Srpske.

Unastavku pročitajte šta se tačno navodi u Šmitovoj odluci.

Suspendovanje odluke o nepriznavanju odluka Ustavnog suda BiH

Sprečavanje stupanja na snagu Zakona o neprimjeni odluka Ustavnog suda BiH.

Član 1

Završava se zakonodavna procedura donošenja Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH koji je usvojen glasanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske na Osmoj posebnoj sjednici održanoj 27. juna 2023. godine.

Svi akti i proceduralni koraci usvojeni ili okončani u zakonodavnom postupku donošenja Zakona o neprimjeni odluka Ustavnog suda BiH, uključujući i usvajanje glasanjem Narodne skupštine Republike Srpske na Osmoj posebnoj sjednici održanoj dana 27. juna 2023., ovim se proglašavaju ništavnim ab initio i bez ikakvog pravnog dejstva.

Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH usvojen glasanjem Narodne skupštine Republike Srpske na Osmoj posebnoj sjednici održanoj 27. juna 2023. godine neće stupiti na snagu.

Član 2

Svi nadležni organi i službena lica će na bilo koji način obustaviti sve radnje koje bi omogućile stupanje na snagu i primjenu Zakona iz člana 1. ove odluke, uključujući i proglašenje navedenog zakona i njegovo objavljivanje u “Službeni glasnik Republike Srpske”.

Član 3

Sve radnje i aktivnosti iz člana 2. ove odluke ili primjena na bilo koji način zakona iz člana 1. ove odluke spadaju u djelokrug odredbi člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH iz člana 203a (Neprovođenje odluka Visokog predstavnika) Krivičnog zakona BiH i stoga mogu biti predmet krivičnog gonjenja.

Član 4

Ova odluka ima prednost u odnosu na nedosljedne odredbe Ustava Republike Srpske, bilo koji zakon, propis ili akt, postojeći ili budući.

Ova Odluka će se direktno primjenjivati i nije potrebna nikakva daljnja radnja da bi se osiguralo njeno pravno dejstvo.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu odmah po objavljivanju na službenoj veb stranici Ureda visokog predstavnika.

Ova Odluka će se objaviti na zvaničnoj veb stranici Ureda visokog predstavnika i bez odlaganja objaviti u “Službenom glasniku BiH” i “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Suspendovanje odluke o nepriznavanju odluka visokog predstavnika

Sprečavanje stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske.

Član 1

Završava se zakonodavna procedura donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske koji je usvojen glasanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske na sjednici održanoj 21. juna 2023. godine.

Svi akti i proceduralni koraci usvojeni ili okončani u zakonodavnom postupku donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, uključujući i usvajanje glasanjem Narodne skupštine Republike Srpske na sjednici održanoj 21. juna 2023. se ovim proglašavaju ništavnim ab initio i bez ikakvog pravnog efekta.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, koji je usvojen glasanjem u Narodnoj skupštini Republike Srpske na sjednici održanoj 21. juna 2023. godine, neće stupiti na snagu.

Član 2

Svi nadležni organi i službena lica će na bilo koji način obustaviti sve radnje koje bi omogućile stupanje na snagu i primjenu Zakona iz člana 1. ove odluke, uključujući i proglašenje navedenog zakona i njegovo objavljivanje u “Službeni glasnik Republike Srpske”.

Član 3

Sve radnje i aktivnosti iz člana 2. ove odluke ili primjena na bilo koji način zakona iz člana 1. ove odluke spadaju u djelokrug odredaba člana 2. Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH iz člana 203a (Neprovođenje odluka visokog predstavnika) Krivičnog zakona BiH i stoga mogu biti predmet krivičnog gonjenja.

Član 4

Ova odluka ima prednost u odnosu na nedosljedne odredbe Ustava Republike Srpske, bilo koji zakon, propis ili akt, postojeći ili budući.

Ova Odluka će se direktno primjenjivati i nije potrebna nikakva daljnja radnja da bi se osiguralo njeno pravno dejstvo.

Član 5

Ova Odluka stupa na snagu odmah po objavljivanju na službenoj veb stranici Kancelarije visokog predstavnika.

Ova Odluka će se objaviti na zvaničnoj veb stranici Kancelarije visokog predstavnika i bez odlaganja objaviti u “Službenom glasniku BiH” i “Službenom glasniku Republike Srpske”, prenosi Avaz.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *