Donosimo: O čemu će Narodna skupština raspravljati u petak?

Dugo očekivana posebna sjednica Narodne skupštine, na temu vraćanja nadležnosti Republici Srpkoj sa nivoa BiH, za…