Nebojši Vukanoviću zabranjen ulazak !

Govedarica, Vukanović i Krunić dobili su punomoć jednog broja malih akcionara da zastupaju njihove interese na…