27.05.1995. Početak velikog stradanja Prnjavorčana na Ozrenu

U zoru 27.05.1995. oko 3:30h kreće žestok napad muslimanskih snaga na položaje prnjavorske brigade na Ozrenu.…