Ukrajinci postigli novi veliki uspjeh na frontu

Zauzimanjem više od 8000 kvadratnih kilometara prostora Ukrajinci su prije svega sebi, a onda i svima…