Ova država potpuno zabranjuje upotrebu cigareta

Osobe koje budu mlađe od 14 godina 2027. godine neće nikada moći da kupe cigarete na…