Milan Ćurlić Ćurla: Živim od fudbala i iznajmljivanja tuđih stanova

U sistemu koji je isti 30 godina, gdje skoro 20 imamo istu vlast, u sistemu gdje…