Da li je Crveni, Berčekov lik u “Južnom vetru”, najtačnija slika “Službe”?

Do pred sam kraj do sada ekranizovane priče, Crveni ostaje onaj koji kontroliše sve. Čak i…