(VIDEO) Direktorica Centra za socijalni rad: Lukač bi do sada upecao ajkulu i ispekao je

Kao što vidite nalazimo se u Hal Hašišiju. Pravimo zasjedu za ajkulu. Slušamo malo muziku. Ovo…