Prnjavor: Javni novac dijelili odbornicima, direktorima, stranačkim pulenima.

Boračka organizacija za dvije godine dobila 250.000 KMU sukobu interesa su osim Umičevića bili i dva…