Oštra poruka Draška Stanivukovića Republičkoj inspekciji

Povodom današnjeg upozorenja Republičke inspekcije Gradskoj da imaju tri dana da uklone traku sa Kajak terase…