27.05.1995. Početak velikog stradanja Prnjavorčana na Ozrenu

U zoru 27.05.1995. oko 3:30h kreće žestok napad muslimanskih snaga na položaje prnjavorske brigade na Ozrenu.

Načelnik štaba oko 06.00 časova vezom izvještava komandu TG Ozren da je linija odbrane prnjavorske brigade na Podsjelovu probijena i traži hitnu pomoć u ljudstvu i municiji. Svo ljudstvo oko komande brigade u s. Nenići (NV, pripadnici voda vojne policije, komande stana upućuje u rejon tt. 685 radi zadržavanja daljnjeg prodora neprijatelja i dolaskom naših snaga uspostavlja prinudnu odbranu prema Čevaljuši i Putnikovom Brdu, odnosnu Šujancu,  od dijela snaga 2. pb. Dolaskom komandanta brigade, koji na licu mjesta dalje organizuje odbranu na dostignutoj liniji.

U napadu 27.05. gine veliki broj Prnjavorčana, a oni koji su zarobljeni brutalno su mučeni i na kraju uglavnom pogubljeni odsijecanjem glave. Borci prnjavorske brigade u ovom napadu uspjeli su da ubiju jednog od vođa mudžahedina Abdulaha Libia.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.